Piknik rodzinny

W dniu 30 czerwca 2022 funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach mieli okazję uczestniczyć w Pikniku Rodzinnym organizowanym w Przytulisko Centrum Rekreacyjno Szkoleniowo Terapeutyczne.

Przebywanie ze zwierzętami, obcowanie z naturą jest dla człowieka przeżyciem w pełni relaksującym dzięki czemu wywołuje uczucie szczęścia, siły i zdrowia. W Przytulisku rodziny funkcjonariuszy mogły zobaczyć z bliska przyjaźnie nastawione zwierzęta – kury, kaczki, króliki, kuce, alpaki a także psy i koty. Podczas zabawy dzieci miały okazję pokarmić, pogłaskać, ale co najważniejsze zobaczyć wszystkie zwierzęta gospodarskie na żywo – co zwierzęta jedzą i jakie odgłosy wydają.

Piknik rodzinny został zorganizowany przez Zarząd Terenowy NSZZ FiPW w Tarnowskich Górach dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Okręgowego w Katowicach.

Wizyta katowickiej delegacji NSZZF i PW na północy Polski – część II.

Kontynuacją podróży po północnej części Polski był udział drużyny Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach w VI Mistrzostwach Polski Służby Więziennej – Turnieju Smoczych Łodzi, które odbyły się w dniu 11 czerwca 2022 roku w Malborku, na wodach rzeki Nogat.
W pięknej scenerii, „u stóp” malborskiego zamku odbyły się wyścigi smoczych łodzi, w których drużyna z okręgu katowickiego występowała w roli debiutanta. Walka o zajęcie jak najlepszego miejsca w grupie zgłoszonych drużyn była bardzo zażarta, jednak mimo wielkiego wkładu woli walki i ambicji katowicka drużyna musiała uznać wyższość bardziej doświadczonych załóg m. in. ze Sztumu, Torunia, Malborka czy Grudziądza. Nie mniej jednak sama rywalizacja i udział w zawodach przyniosły dużo radości i były ciekawym przeżyciem dla gości z południa Polski, a także okazją do spotkania się   z koleżankami i kolegami związkowcami z okręgu bydgoskiego i gdańskiego.

Tekst: Tomasz Walaszczyk
Zdjęcia: Tomasz Walaszczyk, Grzegorz Ołdak 

Wizyta katowickiej delegacji NSZZF i PW na północy Polski – część I. 

W dniu 10 czerwca bieżącego roku członkowie Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej NSZZF i PW w Katowicach wzięli udział w XXXI Ogólnopolskim i XVIII Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej Sztum 2022
„Sztuka zza Krat”

Sztumski konkurs to najstarsze tego typu przedsięwzięcie w penitencjarnej Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Karny w Sztumie oraz Sztumskie Centrum Kultury. Celem przeglądu jest popularyzacja twórczości więziennej jako elementu resocjalizacji, wspieranie artystycznej refleksji, wrażliwości, potrzeby samorealizacji oraz szeroko pojęta aktywizacja kulturalna środowiska więziennego. To penitencjarne święto kultury i sztuki zza krat jest tylko i wyłącznie efektem ogromnego zaangażowania wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej, wychowawców, terapeutów, psychologów, którzy na co dzień pracują z osadzonymi i wspierają ich w rozwijaniu artystycznych zainteresowań.

Była to kolejna inicjatywa podjęta w ramach współpracy Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach i Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Gdańsku.

Tekst: Radosław Drozdowski
Zdjęcia: Radosław Drozdowski, Grzegorz Ołdak

„Prison runner” – 28 i 29 maja 2022 roku.

W dniu 29 maja bieżącego roku odbyła się jedyna w swoim rodzaju, pierwsza taka w Polsce impreza sportowo – rekreacyjna pod nazwą „Prison runner”. Pod tą angielską nazwą krył się między innymi bieg z przeszkodami zorganizowany na terenie i w obiekcie byłego Aresztu Śledczego w Zabrzu.
Dzień wcześniej, to jest dnia 28 maja związkowcy NSZZF i PW z okręgu katowickiego zorganizowali zwiedzanie byłego zabrzańskiego Aresztu. Ponadto w dniu zwiedzania można było również wziąć udział w akcji krwiodawstwa. Zwiedzanie Aresztu Śledczego spotkało się z szerokim zainteresowaniem, a ilość osób chętnych do obejrzenia byłego Aresztu przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Natomiast zawody sportowe ściągnęły do Zabrza kilkudziesięciu śmiałków, którzy postanowili zmierzyć się z dwukilometrową trasą biegnącą po terenie i w budynkach byłego Aresztu Śledczego oraz z ponad dwudziestoma różnego rodzaju przeszkodami. Można było sprawdzić się na wielu płaszczyznach, gdyż trasa i przeszkody wymagały od uczestników oprócz siły fizycznej i szybkości także sprytu i zręczności.
Reasumując dwudniowa impreza „Prison runner” spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem o czym mogą świadczyć zmęczone, aczkolwiek zadowolone twarze zawodników oraz liczne zapytania o następną edycję imprezy, a także o kolejną akcję zwiedzania byłego Aresztu.
Należy również podkreślić, że „Prison runner” przyniósł wiele satysfakcji i nowych, cennych doświadczeń samym organizatorom, a omawiana impreza odbiła się szerokim echem zarówno w środowisku lokalnym jak i w środowisku służbowym.

Tomasz Walaszczyk

Przewodniczący

Zarządu Okręgowego

NSZZF i PW

w Katowicach

Akcja „Motocykle czas start”.

W dniu 15 kwietnia bieżącego roku, wbrew niesprzyjającej pogodzie w pod kłobuckiej miejscowości Waleńczów odbyła się akcja „Motocykle czas start”. Była to pierwsza edycja tej akcji, a miała ona na celu przypomnieć wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że motocykle po przerwie zimowej wracają na drogi.    

            To kolejna inicjatywa podjęta w ramach współpracy Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach z klubem motocyklowym funkcjonariuszy służby więziennej „Prison Riders”, a także Komendą Powiatową Policji w Kłobucku, Aresztem Śledczym w Częstochowie oraz klubem Honorowych Dawców Krwi „Klucz do Życia”.

Kolejna pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

W dniu 29 marca bieżącego roku członkowie Zarządu Okręgowego i Okręgowej
Komisji Rewizyjnej NSZZF i PW w Katowicach brali udział w zbiórce pieniędzy przed meczem
Polska – Szwecja na rzecz pomocy dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Była to kolejna
inicjatywa podjęta w ramach współpracy Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach
z Polskim Czerwonym Krzyżem, a także tym razem również z Polskim Związkiem Piłki Nożnej
w ramach akcji „Polska Piłka dla Ukrainy”

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Członkowie NSZZF i PW oraz pozostali funkcjonariusze Służby Więziennej z województwa śląskiego nadal nie pozostają obojętni na ciężki los ludzi uciekających przed wojną na Ukrainie. W ostatnich dniach członkowie Zarządu Terenowego NSZZF i PW w Gliwicach zorganizowali w ich Areszcie Śledczym zbiórkę środków higienicznych oraz żywności na rzecz pomocy dla uchodźców z objętego wojną kraju i przekazali ją do wojewódzkiej siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. Jest to kolejna inicjatywa podjęta w ramach współpracy Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach z PCK i HDK „Klucz do Życia”, wpisująca się również w ramy akcji „Resort Sprawiedliwości pomaga”.

Wizyta w Warszawie – 9 marca 2022 roku

W dniu 9 marca bieżącego roku przy okazji zawiezienia do Warszawskiej hali Expo środków zakupionych dla uchodźców
z Ukrainy delegacja związkowców NSZZF i PW z Zarządu Okręgowego w Katowicach zwiedziła muzeum Więzienia Pawiak.
Wizyta w murach tego muzeum, byłym miejscu kaźni wielu tysięcy Polaków, była dla katowickiej delegacji poważnym duchowym przeżyciem, a oglądane eksponaty, zachowane zdjęcia i opisy, a także wysłuchanie relacji przewodnika skłaniały do zadumy i refleksji.

Ostatnim punktem wyjazdu do Warszawy była wizyta w biurze Zarządu Głównego. Mając możliwość spotkania
z Przewodniczącym Zarządu Głównego Czesławem Tułą i Skarbnikiem Zarządu Głównego Bolesławem Grońskim „goście”
z okręgu katowickiego zadali kolegom z biura Zarządu Głównego szereg pytań dotyczących bieżącej działalności związkowej oraz nurtujących środowisko związkowe. Spotkanie było też okazją do dyskusji nad sprawami interesującymi obecnie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Tomasz Walaszczyk

Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW
w Katowicach