Pisma

  1. ZO-K.5.10.2020 ws. dbania o zdrowie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej i ewentualnej pomocy w przypadku ich bezpośredniego kontaktu podczas pełnienia służby z osobą, u której stwierdzono pozytywny wynik podczas badania na SARS – CoV2 Odpowiedź OISW na ZO-K.5.10.2020
  2. ZO-K8.02.2021 ws. udzielenia informacji w zakresie ilości funkcjonariuszy w okręgu katowickim, którym nadano stopień młodszego chorążego Służby Więziennej zgodnie z trybem określonym w art. 48 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej. Odpowiedź OISW na ZO-K8.02.2021
  3. ZO-K.1.04.2021 wezwanie do wycofania się z realizacji decyzji dotyczących kryteriów przyznawania dodatków służbowych.