Ambasador Polskiego Czarnego Krzyża

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej NSZZFi PW, a jednocześnie Koordynator ds. Pamięci i Tożsamości Historycznej Sylwester Drozdowski w uznaniu zasług dla troski o historię Rzeczypospolitej oraz upamiętnianiu poległych w Polsce i na kresach wschodnich podczas obrony Ojczyzny, a także dla dobra rozwoju kultury i patriotyzmu, długoletnie zaangażowanie w budowaniu wspólnoty chrześcijańskiej i europejskiej odebrał nadane w Warszawie dnia 15 stycznia 2023 roku odznaczenie – Order za Zasługi dla Polskiego Czarnego Krzyża, przyznany przez Zarząd Główny oraz Radę Polskiego Czarnego Krzyża – Stowarzyszenie Pamięci Historii Tradycji Kultury i Rozwoju. Odznaczenie wręczył Prasident Organisation Prof.w. Dr.h.c.med. Łukasz Karol Uliasz, przyznając odznaczonemu tytuł Ambasadora Polskiego Czarnego Krzyża.

Sylwester Drozdowski jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego o. Katowice, pomysłodawcą utworzenia przy OISW w Katowicach Sekcji Historii Więziennictwa PTH, kustoszem Izby Śląskiego Więziennictwa na Zamku Piastowskim w Raciborzu z ramienia OISW Katowice. Utworzył również nieformalną grupę Straż Więzienna II RP, w której zrzesza ponad 300 osób. Publikuje na łamach Forum Penitencjarnego, za co został wyróżniony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.