Zarząd Okręgowy

Tomasz Walaszczyk
Przewodniczący ZO, ZK Zabrze,
tel: 603 772 746,
e-mail: tomasz.zokatowice@o2.pl

Stanisław Bajger
Sekretarz/Skarbnik ZO, ZK Cieszyn,

Łukasz Osuch
Członek Prezydium ZO, AŚ Katowice,

Jacek Dańczak
Wiceprzewodniczący ZO, AŚ Mysłowice.

Karol Odjas
Wiceprzewodniczący ZO, ZK Wojkowice + OZ Ciągowice.

Adres e – mail ZO: zo.nszzfipw.katowice@gmail.com
Numer konta bankowego ZO: 39 1050 1214 1000 0090 3040 8406