Akcja „Motocykle czas start”.

W dniu 15 kwietnia bieżącego roku, wbrew niesprzyjającej pogodzie w pod kłobuckiej miejscowości Waleńczów odbyła się akcja „Motocykle czas start”. Była to pierwsza edycja tej akcji, a miała ona na celu przypomnieć wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że motocykle po przerwie zimowej wracają na drogi.    

            To kolejna inicjatywa podjęta w ramach współpracy Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach z klubem motocyklowym funkcjonariuszy służby więziennej „Prison Riders”, a także Komendą Powiatową Policji w Kłobucku, Aresztem Śledczym w Częstochowie oraz klubem Honorowych Dawców Krwi „Klucz do Życia”.

Kolejna pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

W dniu 29 marca bieżącego roku członkowie Zarządu Okręgowego i Okręgowej
Komisji Rewizyjnej NSZZF i PW w Katowicach brali udział w zbiórce pieniędzy przed meczem
Polska – Szwecja na rzecz pomocy dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Była to kolejna
inicjatywa podjęta w ramach współpracy Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach
z Polskim Czerwonym Krzyżem, a także tym razem również z Polskim Związkiem Piłki Nożnej
w ramach akcji „Polska Piłka dla Ukrainy”

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Członkowie NSZZF i PW oraz pozostali funkcjonariusze Służby Więziennej z województwa śląskiego nadal nie pozostają obojętni na ciężki los ludzi uciekających przed wojną na Ukrainie. W ostatnich dniach członkowie Zarządu Terenowego NSZZF i PW w Gliwicach zorganizowali w ich Areszcie Śledczym zbiórkę środków higienicznych oraz żywności na rzecz pomocy dla uchodźców z objętego wojną kraju i przekazali ją do wojewódzkiej siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. Jest to kolejna inicjatywa podjęta w ramach współpracy Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach z PCK i HDK „Klucz do Życia”, wpisująca się również w ramy akcji „Resort Sprawiedliwości pomaga”.

Wizyta w Warszawie – 9 marca 2022 roku

W dniu 9 marca bieżącego roku przy okazji zawiezienia do Warszawskiej hali Expo środków zakupionych dla uchodźców
z Ukrainy delegacja związkowców NSZZF i PW z Zarządu Okręgowego w Katowicach zwiedziła muzeum Więzienia Pawiak.
Wizyta w murach tego muzeum, byłym miejscu kaźni wielu tysięcy Polaków, była dla katowickiej delegacji poważnym duchowym przeżyciem, a oglądane eksponaty, zachowane zdjęcia i opisy, a także wysłuchanie relacji przewodnika skłaniały do zadumy i refleksji.

Ostatnim punktem wyjazdu do Warszawy była wizyta w biurze Zarządu Głównego. Mając możliwość spotkania
z Przewodniczącym Zarządu Głównego Czesławem Tułą i Skarbnikiem Zarządu Głównego Bolesławem Grońskim „goście”
z okręgu katowickiego zadali kolegom z biura Zarządu Głównego szereg pytań dotyczących bieżącej działalności związkowej oraz nurtujących środowisko związkowe. Spotkanie było też okazją do dyskusji nad sprawami interesującymi obecnie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Tomasz Walaszczyk

Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW
w Katowicach     

Przekazanie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Członkowie NSZZF i PW z województwa śląskiego również nie pozostali obojętni na ciężki los ludzi uciekających przed wojną na Ukrainie. W dniu wczorajszym przedstawiciele Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej NSZZF i PW w Katowicach, a także członkowie Zarządów Terenowych NSZZF i PW w Cieszynie i Gliwicach przewieźli do Warszawskiej hali Expo i przekazali między innymi środki higieniczne i żywność zakupioną na rzecz pomocy dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy”.

PILNIE POTRZEBNA KREW

Nasz KOLEGA

Funkcjonariusz Służby Więziennej pracujący w OZ Bielsko Biała poszukuje KRWI
dla siostry chorej na białaczkę.
Tak niewiele potrzeba aby pomóc!!
Wystarczy podczas donacji podać dane osoby
Kinga Kajfasz
Szpital Uniwersytecki ul. Kopernika 17 31-501 Kraków Oddział: Hematologia