Tarnowskie GóryPrzewodniczący – Tomasz Wymysło
Z-ca przewodniczącego – Marcin Chmielewski
Skarbnik – Łukasz Stalka

Kontakt – t.gory.nszzfipw@gmail.com
Nr rachunku Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry 48 8463 0005 2010 0002 3878 0001