Pismo i odpowiedź

W dziale pisma umieszczono Pismo ZO-K.5.10.2020 ws. dbania o zdrowie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej i ewentualnej pomocy w przypadku ich bezpośredniego kontaktu podczas pełnienia służby z osobą, u której stwierdzono pozytywny wynik podczas badania na SARS – CoV2 oraz odpowiedz Dyrektora Okręgowego

Porozumienie z klubem PRISON RIDERS

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 września bieżącego roku Zarząd
Okręgowy NSZZF i PW w Katowicach podpisał oficjalne porozumienie z
klubem motocyklowym Służby Więziennej Prison Riders.

Klub motocyklowy Prison Riders jest pierwszym w Polsce klubem zrzeszającym funkcjonariuszy Służby Więziennej, a co za tym idzie także członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Zarząd Okręgowy wyraża nadzieję, że będzie to początek owocnej współpracy i wspólnie podejmowanych inicjatyw.