Kolejna pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

W dniu 29 marca bieżącego roku członkowie Zarządu Okręgowego i Okręgowej
Komisji Rewizyjnej NSZZF i PW w Katowicach brali udział w zbiórce pieniędzy przed meczem
Polska – Szwecja na rzecz pomocy dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Była to kolejna
inicjatywa podjęta w ramach współpracy Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach
z Polskim Czerwonym Krzyżem, a także tym razem również z Polskim Związkiem Piłki Nożnej
w ramach akcji „Polska Piłka dla Ukrainy”