Wizyta w Warszawie – 9 marca 2022 roku

W dniu 9 marca bieżącego roku przy okazji zawiezienia do Warszawskiej hali Expo środków zakupionych dla uchodźców
z Ukrainy delegacja związkowców NSZZF i PW z Zarządu Okręgowego w Katowicach zwiedziła muzeum Więzienia Pawiak.
Wizyta w murach tego muzeum, byłym miejscu kaźni wielu tysięcy Polaków, była dla katowickiej delegacji poważnym duchowym przeżyciem, a oglądane eksponaty, zachowane zdjęcia i opisy, a także wysłuchanie relacji przewodnika skłaniały do zadumy i refleksji.

Ostatnim punktem wyjazdu do Warszawy była wizyta w biurze Zarządu Głównego. Mając możliwość spotkania
z Przewodniczącym Zarządu Głównego Czesławem Tułą i Skarbnikiem Zarządu Głównego Bolesławem Grońskim „goście”
z okręgu katowickiego zadali kolegom z biura Zarządu Głównego szereg pytań dotyczących bieżącej działalności związkowej oraz nurtujących środowisko związkowe. Spotkanie było też okazją do dyskusji nad sprawami interesującymi obecnie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Tomasz Walaszczyk

Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW
w Katowicach