PILNIE POTRZEBNA KREW

Nasz KOLEGA

Funkcjonariusz Służby Więziennej pracujący w OZ Bielsko Biała poszukuje KRWI
dla siostry chorej na białaczkę.
Tak niewiele potrzeba aby pomóc!!
Wystarczy podczas donacji podać dane osoby
Kinga Kajfasz
Szpital Uniwersytecki ul. Kopernika 17 31-501 Kraków Oddział: Hematologia