Zebranie Zarządu Okręgowego

W dniu 21 października bieżącego roku odbyło się wyjazdowe zebranie katowickiego Zarządu Okręgowego NSZZF i PW.
Oprócz stałych punktów zebrań Zarządu takich jak np.: informacja o podejmowanych działaniach przez Przewodniczącego i Prezydium Zarządu Okręgowego, podjęto decyzje w sprawie organizacji jesiennej Konferencji Okręgowej, przedstawione zostały także najważniejsze informacje ze zorganizowanej dwa dni wcześniej wideokonferencji Zarządu Głównego NSZZF i PW. Nie pominięto oczywiście kontrowersyjnych i trudnych kwestii dotyczących służby w jednostkach okręgu katowickiego, między innymi: tematu „walki z nadgodzinami”, trudnej sytuacji kadrowej w niektórych jednostkach penitencjarnych naszego okręgu, a także kwestii współpracy strony służbowej ze stroną związkową. Gościem spotkania był dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu mjr Maciej Konior. Korzystając z faktu, że zebranie odbywało się w Raciborzu delegacja członków Zarządu Okręgowego złożyła w biurze poselskim ministra Michał Wosia petycję z prośbą o zajęcie stanowiska co do kwestii służbowych nurtujących w ostatnim czasie funkcjonariuszy katowickiego okręgu.

Tomasz Walaszczyk

Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW
w Katowicach