Wezwanie do wycofania się z realizacji decyzji dotyczących kryteriów przyznawania dodatków służbowych.

Dokument do pobrania