AKCJA „SZLACHETNA PACZKA”

Członkowie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach, członkowie klubu motocyklowego Prison Riders oraz funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie wzięli udział w akcji 'Szlachetna Paczka”. Była to kolejna inicjatywa, którą zorganizowano wspólnie z klubem motocyklowym „Prison Riders”. Niewątpliwie była to też okazja, aby pokazać nieco inne oblicze związkowca, motocyklisty, funkcjonariusza, a radość ludzi, którym w tym dniu zawieziono dary jedynie potwierdziła słuszność decyzji wzięcia udziału w tej akcji.

Pragnę podziękować Zarządowi Okręgowemu NSZZF i PW w Katowicach oraz wszystkim darczyńcom za okazane serce,
a Radkowi z „Prison Riders” za możliwość wzięcia udziału w tej akcji.   

Tomasz Walaszczyk

Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW 
w Katowicach