Święto Służby Więziennej

SZANOWNE KOLEŻANIKI i KOLEDZY

W imieniu Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Służby Więziennej oraz wyrazy uznania za codzienny wysiłek, trud i oddanie z jakim realizujecie swoje zadania. Życzę, aby wykonywana praca dawała Wam jak najwięcej dumy i była powodem do satysfakcji.

Nasza służba wymaga wielu wyrzeczeń oraz poświęceń dlatego życzę Wam również wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Tomasz Walaszczyk
Przewodniczący
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW
w Katowicach