Porozumienie z klubem PRISON RIDERS

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 września bieżącego roku Zarząd
Okręgowy NSZZF i PW w Katowicach podpisał oficjalne porozumienie z
klubem motocyklowym Służby Więziennej Prison Riders.

Klub motocyklowy Prison Riders jest pierwszym w Polsce klubem zrzeszającym funkcjonariuszy Służby Więziennej, a co za tym idzie także członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Zarząd Okręgowy wyraża nadzieję, że będzie to początek owocnej współpracy i wspólnie podejmowanych inicjatyw.