ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

Z okazji Święta Policji w imieniu Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa chciałem złożyć wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby.

Dziękuję wam koleżanki i koledzy za codzienny trud, za zaangażowanie
i sumienność w realizacji zadań służbowych na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa oraz utrzymania ładu i porządku publicznego.

Z najlepszymi
życzeniami
Tomasz Walaszczyk
Przewodniczący
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW
w Katowicach