Ograniczanie zatrudnienia osadzonych, widzeń, zajęcia zbiorowe. Pismo skierowane do Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.