Zarząd Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych.

W dniu 25 lutego bieżącego roku (w hotelu Trojak w Mysłowicach) odbyło się posiedzenie wyborcze Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych.


W posiedzeniu brało udział 78 delegatów z ponad 30 organizacji związkowych, a Zarząd Okręgowy NSZZF i PW  w Katowicach reprezentowali: Tomasz Walaszczyk, Stanisław Bajger i Grzegorz Bojda.
Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Forum ZZ na kolejną kadencję został kolega Krzysztof Stefanek, natomiast Tomasz Walaszczyk objął funkcję jednego z Wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych