Tarnowskie GóryPrzewodniczący – Tomasz Wymysło
Z-ca przewodniczącego – Robert Stolarczyk
Skarbnik – Łukasz Stalka

Kontakt – t.gory.nszzfipw@gmail.com