OKRĘGOWA KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA NSZZF i PW OKRĘGU KATOWICKIEGO.

W dniach od 1 do 3 grudnia bieżącego roku odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza NSZZF i PW Okręgu Katowickiego, która wyłoniła między innymi władze okręgowe na kolejną kadencję. Na przewodniczącego Zarządu Okręgowego został wybrany Tomasz Walaszczyk, do tej pory piastujący tą funkcję. 

Do Prezydium Zarządu Okręgowego zostali natomiast wybrani: 
– Stanisław Bajger z ZK Cieszyn
– Jacek Dańczak z AŚ Mysłowice
– Karol Odjas z ZK Wojkowice
– Łukasz Osuch z AŚ Katowice


Ponadto dokonano również wyborów do składu Zarządu Okręgowego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Konferencja zajęła się również bieżącymi, palącymi problemami, które obecnie trawią więzienne środowisko, m.in.:
odniosła się do sposobu podziału nagród, planowanej do wprowadzenia nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej oraz nakreśliła plany działania na najbliższą przyszłość.

Gratuluję wyboru i jestem przekonany, że nowo wybrane władze jak i cały Zarząd Okręgowy NSZZF i PW w Katowicach dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej prowadzić działalność związkową i nie zawieźć pokładanego zaufania.    

Tomasz Walaszczyk
Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW
w Katowicach