Pismo ws. stopnia młodszego chorążego

W zakładce pisma dodano dokument ZO-K8.02.2021 ws. udzielenia informacji w zakresie ilości funkcjonariuszy w okręgu katowickim, którym nadano stopień młodszego chorążego Służby Więziennej zgodnie z trybem określonym w art. 48 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej oraz  Odpowiedź OISW na ZO-K8.02.2021