Porozumienie z klubem PRISON RIDERS

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 września bieżącego roku Zarząd
Okręgowy NSZZF i PW w Katowicach podpisał oficjalne porozumienie z
klubem motocyklowym Służby Więziennej Prison Riders.

Klub motocyklowy Prison Riders jest pierwszym w Polsce klubem zrzeszającym funkcjonariuszy Służby Więziennej, a co za tym idzie także członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Zarząd Okręgowy wyraża nadzieję, że będzie to początek owocnej współpracy i wspólnie podejmowanych inicjatyw.

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

Z okazji Święta Policji w imieniu Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa chciałem złożyć wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby.

Dziękuję wam koleżanki i koledzy za codzienny trud, za zaangażowanie
i sumienność w realizacji zadań służbowych na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa oraz utrzymania ładu i porządku publicznego.

Z najlepszymi
życzeniami
Tomasz Walaszczyk
Przewodniczący
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW
w Katowicach

Dzień Dziecka

Drogie Dzieci życzę Wam,
Aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach,
Każdy dzień był wspaniałą przygodą
I niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.
Niech Wasze marzenia się spełniają.

Tomasz Walaszczyk
Przewodniczący
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW
w Katowicach

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA MATKI

Z okazji Dnia Matki w imieniu Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach chciałem wszystkim mamą złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Życzę drogim mamą przede wszystkim pociechy z dzieci, ale także zdrowia, szczęścia i pomyślności, samych sukcesów w życiu oraz wytrwałości i cierpliwości w tej cudownej, ale często niełatwej roli.

Z najlepszymi

życzeniami

Tomasz Walaszczyk
Przewodniczący
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW
w Katowicach

Mysłowice szyją maseczki

Bardzo cennym a zarazem ciepłym gestem było przekazanie w dniu 10.04.2020r. przez Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ FiPW Jacka Dańczaka oraz sekretarza Aleksandry Zasady, bawełnianych maseczek oraz przyłbic ochronnych.

Czytaj dalej