Święto Służby Więziennej

SZANOWNE KOLEŻANIKI i KOLEDZY

W imieniu Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Służby Więziennej oraz wyrazy uznania za codzienny wysiłek, trud i oddanie z jakim realizujecie swoje zadania. Życzę, aby wykonywana praca dawała Wam jak najwięcej dumy i była powodem do satysfakcji.

Nasza służba wymaga wielu wyrzeczeń oraz poświęceń dlatego życzę Wam również wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Tomasz Walaszczyk
Przewodniczący
Zarządu Okręgowego
NSZZF i PW
w Katowicach

Pismo i odpowiedź

W dziale pisma umieszczono Pismo ZO-K.5.10.2020 ws. dbania o zdrowie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej i ewentualnej pomocy w przypadku ich bezpośredniego kontaktu podczas pełnienia służby z osobą, u której stwierdzono pozytywny wynik podczas badania na SARS – CoV2 oraz odpowiedz Dyrektora Okręgowego

Porozumienie z klubem PRISON RIDERS

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 września bieżącego roku Zarząd
Okręgowy NSZZF i PW w Katowicach podpisał oficjalne porozumienie z
klubem motocyklowym Służby Więziennej Prison Riders.

Klub motocyklowy Prison Riders jest pierwszym w Polsce klubem zrzeszającym funkcjonariuszy Służby Więziennej, a co za tym idzie także członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Zarząd Okręgowy wyraża nadzieję, że będzie to początek owocnej współpracy i wspólnie podejmowanych inicjatyw.